Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Komunikat Starosty Głogowskiego

W dniach 14-15 listopada br. /termin zapasowy 16.11/, na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone ćwiczenia pk. RENEGADE-SAREX 2018, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Głogowskiego. W związku z powyższym mogą być ewentualnie uruchomione urządzenia alarmowe /syreny/.

 

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności bez praktycznej realizacji przedsięwzięć ochronnych przez mieszkańców /pracowników zakładu/.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów