Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Wyniki naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

INFORMATYK W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYM

Do zatrudnienia został wybrany kandydat Pan Sebastian Łaskawski

 

Kandydat Sebastian Łaskawski  spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, ponadto wykazał się największą  wiedzą teoretyczną i praktyczną wymaganą na tym stanowisku pracy oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

 

 

 v

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów