Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 07 maja 2019 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 21/2019 Starosty Głogowskiego  z dnia 26 kwietnia  2019 r.   w składzie:

1) Jeremi Hołownia –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Patrycja Milewicz-  Członek Komisji,

4) Agnieszka Zalewska – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko RZECZNIK STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęły 4 (cztery) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

  1. Pani Magdalena Marszałek– zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 02.05 .2019  r.
  2. Pan Michał Górawski – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 06.05.2019 r.
  3. Pani Dominika Kliber – zam. w Sławie – oferta wpłynęła 06.05.2019 r.
  4. Pan Dariusz Przybylski – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 06.05.2019 r.

 

                                                                                                                                                                     

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

Pani Dominika Kliber – zam. w Sławie – oferta wpłynęła 06.05.2019 r.

Pan Dariusz Przybylski – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 06.05.2019 r.

 

 

   Drugi etap naboru na wolne stanowisko RZECZNIK STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE  odbędzie się 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów