Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

„Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech= Sukces zawodowy uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” w ramach programu Erasmus + - II edycja.


Dobiegła końca realizacja II edycji projektu pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech= Sukces zawodowy uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” w ramach programu Erasmus +.

 

Na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie zostały zamieszczone informacje z przebiegu praktyk zawodowych w postaci prezentacji multimedialnych oraz pozostałych narzędzi promocyjnych:

 

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie (technik ekonomista, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych):

http://zse.glogow.pl/erasmus-2017-edycja-ii/

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz cukiernik i sprzedawca):

https://zszoi.com.pl/cms/45089/realizacje-z-projektu-

3. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (ślusarz i elektryk):

http://www.zszglogow.pl/projekt_niemcy.html

4. Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik leśnik):

https://przyrodniczaglogow.pl/erasmus-prezentacje/

5. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie (technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych)
http://www.zssglogow.hg.pl/erasmus-powiatu-glogowskiego/

 

 

Życzymy miłej lektury.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów