Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wyniku naboru na podinspektor w wydziale budownalnym

 

Starostwo Powiatowe w Głogowie                     Głogów, dn. 19.06.2019 r.

ul. Sikorskiego 21

67-200 Głogowie

 

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Anna Olecha  zamieszkała w Głogowie

Kandydatka Anna Olecha   spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, ponadto rekomendowana była do rozmowy ze Starostą Głogowskim jako jedna spośród wszystkich kandydatek z powodu uzyskania najwyższej liczby punktów z drugiego etapu naboru  tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów