Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Sprostowanie treści ogłoszenia z dnia 10.10.2019 r.

 

Zobacz oryginalne ogłoszenie

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych geodezyjnie jako działki:

nr 48/1, 48/2,48/3, AM-3, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 2,3148 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052086/6, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RIVb – grunty orne,

nr 93/1, 93/2, 93/3,AM-5, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 1,4298 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052088/0, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RV.

W ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.glogow.pl w dniu 10 października 2019 r. – zmienia się datę przeprowadzenia przetargu z dnia 18 listopada 2019 r. na dzień 
26 listopada 2019 r.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

 

Głogów, dnia 30 października 2019 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów