Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie z wyróżnieniem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marleny Maląg

Głogów, dn. 26.11.2019

Informacja prasowa

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie z wyróżnieniem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marleny Maląg.

21 listopada 2019 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznano nagrody oraz wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w dziadzienie pomocy społecznej. Jako jedyne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę otrzymała nasza głogowska instytucja.

W tym roku zgłoszono w sumie 142 wnioski o nagrody. Przyznano 12 nagród oraz 11 wyróżnień (5 indywidualnych i 6 zespołowych) za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej[1]

- czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Piasecka-Olejniczak wraz z Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Głogowie - Krystyną Kwolek oraz Urszulą Murzyńską – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” oraz Siostrą Przełożoną Małgorzatą Malską (Cisi Pracownicy Krzyża) odebrała wyróżnienie za znaczące osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Nagrodzona została wieloletnia, systemowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, oparta na partnerstwie i wzajemnym porozumieniu oraz liczne nowatorskie inicjatywy skierowane do osób potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych (…)

doprecyzowuje Krystyna Piasecka-Olejniczak

Warto dodać, że już w październiku 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie nawiązało partnerstwo publiczno-społeczne „Razem dla współpracy”, aż z 9. organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, seniorów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w okresie wieloletniej działalności w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi organizowało szereg  nowatorskich działań.

Dzięki nim w powiecie głogowskim wzrosła świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów. Wspomniana koalicja z organizacjami pozarządowymi pozwoliła na realizację zadań w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom wspomnianej grupy docelowej. Wartością dodaną współpracy pomiędzy instytucją a organizacjami trzeciego sektora jest aktywność nie tylko NGO, ale i ich członków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie charakteryzuje duże zaangażowanie w działaniach na rzecz budowania i podtrzymywania dialogu z trzecim sektorem.

- podsumowuje Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

 

 

[1] https://www.gov.pl/web/rodzina/zyczliwosc-wobec-innych-stawiaja-na-pierwszym-miejscu-pracownicy-socjalni-nagrodzeni (data dostępu: 23.11.2019r.)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów