Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

38. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Zgodnie z wieloletnią tradycją Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak uczci 13. grudnia pamięć osób represjonowanych w czasie Stanu Wojennego - składając wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą działaczom Solidarności internowanym w głogowskim Zakładzie Karnym (tablica umieszczona jest w murze zakładu obok wejścia).
Starosta złoży kwiaty 13.12.2019 roku o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby upamiętnić to wydarzenie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów