Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Informujemy, że na podstawie ogłoszenia nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 20 kwietnia 2020r., poz. 2750) nie wypłynęła żadna kandydatura.

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim, Starosta Głogowski uprzejmie informuje:

(Ogłoszenie do pobrania:

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/3466/akt.pdf

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław , 29 maja 2020r. poz. 3466

Ogłoszenie nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim )

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów