Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Informujemy, że na podstawie ogłoszenia nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 20 kwietnia 2020r., poz. 2750) nie wypłynęła żadna kandydatura.

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim, Starosta Głogowski uprzejmie informuje:

(Ogłoszenie do pobrania:

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/3466/akt.pdf

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław , 29 maja 2020r. poz. 3466

Ogłoszenie nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 28 maja 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim )

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów