Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Powiat Głogowski informuje, że otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Grant przyznany dla Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” ul. Neptuna 22/24, 67-200  Głogów wynosi 94 113,03 zł.

Grant przyznany dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogowów wynosi 583 164,00 zł.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów