Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu Głogowskiego

Uchwała Nr 154/2020  Zarządu Powiatu Głogowskiego z dn. 4 LISTOPADA 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2021 r.

„Uchwała nabór członków komisji konkursowej 2021 - podpisana”  - plik do pobrania [PDF, 2MB] [PDF - 1.96 MB]

„Uchwała nabór członków komisji konkursowej 2021 – dostępna cyfrowo” – plik do pobrania [PDF - 531 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów