Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o ogłoszeniu przetargu

GN.6840.4.2019

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Zielonej, objętej księgą wieczystą  nr LE1G/00029555/5, oznaczonej jako działka nr 19/4, obręb 0012 Górkowo, o powierzchni 0,0474 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/7282899.

Załączniki:

Ogłoszenie o III przetargu - czytaj więcej [PDF. 1,1MB] [PDF - 1.14 MB]

Informacja o wywieszeniu wykazu - czytaj więcej  [PDF - 127 KB]

Wyciąg z treści ogłoszenia - czytaj więcej  [PDF - 204 KB]

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów