Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Pamietaj, że nie jesteś sam!

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie informuje o możliwości skorzystania z terapii psychospołecznej oraz kierowania do Ośrodka wsparcia osób wymagających specjalistycznych usług.

Udzielamy opieki psychologicznej, socjalnej , pedagogicznej osobom, które zmagają się z problemami natury psychicznej , a nasza pomoc ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie niezbędnych umiejętności życiowych.

Z usług PŚDS w Głogowie korzystać mogą osoby pełnoletnie:

  • przewlekle psychicznie chore
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną , gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
  • wykazuje inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie z ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychotropowych

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne, między innymi z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, ceramiczne, manualno -rękodzielnicze), terapii ruchowej, terapii edukacyjnej, relaksacji oraz treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych. Organizujemy i uczestniczymy w wielu spotkaniach okolicznościowych, wyjazdach, imprezach integracyjnych. Dysponujemy doświadczona i fachowo wykształconą kadrą oraz bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami, sprzętem do terapii ruchowej oraz zapleczem socjalnym. Ośrodek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla uczestników terapii gwarantujemy jeden posiłek ciepły.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 18.00

Szczegółowych informacji udzielamy osobiście, pod numerem telefonu 76/833 94 36 oraz droga elektroniczną poczta@sds.glogow.pl

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów