Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o

W dniu 18 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), który funkcjonuje w Głogowskim Szpitalu Powiatowym od 1 lipca 2021 r. Utworzenie DDOM ma na celu zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych, w warunkach zbliżonych do domowych, dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności świadczenia skierowane są do osób powyżej 65-tego roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ lub AOS, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego w trybie stacjonarnym. W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać równocześnie 15 pacjentów, którzy otrzymują opiekę medyczną oraz pomoc w usprawnieniu i poprawie samodzielności, a także edukację w zakresie dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną. W ramach DDOM realizowane są również działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów w zakresie pielęgnacji, diety oraz rehabilitacji.

Opieka nad pacjentami realizowana jest przez multidyscyplinarny zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

 • lekarze specjaliści, w tym specjalista rehabilitacji medycznej,
 • pielęgniarze/pielęgniarki sprawujący bezpośrednią opiekę nad pacjentem,
 • fizjoterapeuta,
 • opiekun medyczny,
 • terapeuta zajęciowy,
 • psycholog/psychoterapeuta,
 • dietetyk.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej – przede wszystkim – przyjmowani mogą być pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgnacyjnej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe zasady dotyczące kierowania i przyjmowania do DDOM znajdują się na stronie internetowej Głogowskiego Szpitala Powiatowego Zobacz tutaj

Dzienny Dom Opieki Medycznej zlokalizowany jest w kompleksowo zmodernizowanych i przystosowanych pomieszczeniach na parterze w budynku „przychodni specjalistycznej”.

Łączne nakłady poniesione na modernizację i wyposażenie ww. pomieszczeń to 890 tys. zł, z czego 363 tys. zł sfinansowano ze środków UE. W pierwszych dwóch latach koszty funkcjonowania DDOM będą pokrywane z dotacji z UE, a w kolejnych latach w ramach finansowania z NFZ.

       
       

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów