Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Głogowie, obręb 0009 Żarków, jednostka ewidencyjna miasto Głogów, oznaczonych numerami geodezyjnym: działki 472/9, o pow. 0,0916 ha, 472/11 o pow. 0,0740 ha, 472/12 o pow. 0,0673 ha, 472/13 o pow. 0,0676 ha, 472/14 o pow. 0,0983 ha dla których Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00092251/6. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/ 72 82 899, 76/ 72 82 811.

 

Wykaz - czytaj więcej  [PDF - 805 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów