Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Głogowie

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zakład Opieki Zdrowotnej w Głogowie z siedzibą w Głogowie.

Prezesi Zarządu GSP Sp. z o.o.:

Edward Schmidt, Marek Bestrzyński

Siedziba:

ul. Kościuszki 15

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 837 32 16,

FAX: (76) 837 33 77,

strona Internetowa: www.szpital.glogow.pl.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów