Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie

Powiatowe Centrum Administracyjne jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie:

Monika Makowska-Sikora

 

Siedziba:

ul. Kościuszki 15A

67 - 200 Głogów

 

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 57 48

FAX: (76) 835 70 87

 

Zadania:

Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego Powiatu Głogowskiego:

  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7
  • Dom Dziecka „Pod lipami” im. Jana Kochanowskiego w Głogowie ul. Spadzista 3
  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Folwarczna 51
  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Folwarczna 53

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów