Ogłoszenia

Nabór na stanowisko geodeta - aktualizacja

W związku ze stanem epidemii i utrudnieniem możliwości składania ofert zostaje zmieniony termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2020r.

Więcej informacji w dokumencie PDF - czytaj więcej

Nabór na stanowisko geodeta

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko GEODETA - 2 etaty. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Treść ogłoszenia oraz kwestionariusz w formacie PDF

Nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Magnolia"

Informacja nt. osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie.

Więcej informacji w dokumencie PDF.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów