Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

16 czerwca 2016r. (czwartek) godz. 14.00

Starostwo Powiatowe  w Głogowie, s. 224

 

 

Tematyka posiedzenia

  1. Analiza merytoryczna proponowanych zmian do Statutu - propozycje Zarządu Powiatu, Przewodniczących Komisji oraz Klubów Radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów