Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 25 stycznia 2017 r. (środa) godz. 15.15

 Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

 Tematyka posiedzenia

  1. Wizyta w wybranej powiatowej placówce oświatowej – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Omówienie egzaminów zewnętrznych.
  2. Oferta edukacyjna szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2017/2018.
  3. Założenia reformy oświaty i jej przeprowadzenie w Szkołach Powiatu Głogowskiego.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów