Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Rewizyjna

3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie „Kontroli wydatków na usługi teleinformatyczne w wybranej jednostce podległej Powiatowi Głogowskiemu za lata 20152016”.
  2. Przygotowanie do kontroli w zakresie „Kontroli wybranego postępowania wraz z jego realizacją w ramach zamówienia publicznego realizowanego w 2016 roku przez jednostkę podległą Powiatowi Głogowskiemu lub Starostwo Powiatowe w Głogowie”.
  3. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.
  4. Informacja Skarbnika Powiatu Głogowskiego o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016rok.
  5. Przyjęcie protokołów z dnia 22 listopada 2016 r. oraz 18 stycznia 2017 r. z poprzednich posiedzeń Komisji.
  6. Sprawy różne.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów