Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

30 października 2017r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe  w Głogowie, sala 225

 

Tematyka posiedzenia

  1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
  2. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów