Informacja nt. posiedzeń Komisji Rady Powiatu

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

15 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

16 stycznia 2019 r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

17 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Analiza sprawy poruszonej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym możliwości naruszenia przez Radnych Rady Powiatu art. 25 b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

 


Komisja Budżetowo – Gospodarcza

21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów