Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Możliwość złożenia oferty kupna samochodów

Informacja o możliwości złożenia oferty kupna samochodów usunietych z dróg Powiatu Głogowskiego.

Więcej informacji w załącznikach w formacie PDF.

Załącznik 1

Załącznik 2

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów