Rzecznik Starostwa Powiatowego

Dominika Kliber

Telefon: 501 072 965, 76/728 29 05
pokój 324 (III piętro)

Realizacja polityki informacyjnej i strategii wizerunkowej starostwa i powiatu głogowskiego

Bieżąca i stała współpraca z mediami, w tym przygotowanie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej

Inicjowanie i podejmowanie działań promujących powiat głogowski

Organizowanie i obsługa konferencji prasowych

Prowadzenie strony internetowej powiatu głogowskiego

Współdziałanie z Biurem Promocji, Kultury i komunikacji Społecznej w organizacji świąt, rocznic okolicznościowych i uroczystości związanych z tradycją i życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców powiatu oraz ich obsługa w zakresie konferansjerki

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów