Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego

Bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego

Powiat Głogowski realizuje obecnie następujące programy:

  1. Konsultacje Onkologiczne – świadczenia gwarantowane w rozumieniu art. 9a-9b ustawy, realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Głogowskiego, osobom powyżej 18 r. ż. (obecna umowa do dnia 29 grudnia 2017 r.). Więcej informacji w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15 w Głogowie.
  1. Badania PSA mieszkańców Powiatu Głogowskiego – świadczenia gwarantowane w rozumieniu art. 9a-9b ustawy, realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Głogowskiego, osobom które ukończyły 50 r. ż. (obecna umowa na okres od 16.10.2017 r. do 30.11.2017 r.). Więcej informacji w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15 w Głogowie.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów