Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

tablica-rfrd-krzekotow

 

 

logotypy projektu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.

"Przebudowa drogi powiatowej 1015D w . Ruszowice - od skrzyżowania rondo do ul. Poniatowskiego" mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Ruszowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów