MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH

Powiat Głogowski dnia 1 lipca 2012 r. rozpoczął realizację projektu pn. "MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH". 

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum w SOSW. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Głównym celem Projektu jest przygotowanie 172 uczniów i 442 uczennic szkół prowadzących kształcenie ogólne powiatu głogowskiego (liceum ogólnokształcącego i gimnazjum) w okresie dwóch lat szkolnych do umiejętnego określenia dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez udział w poradnictwie i doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wzmacniających zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia, realizowanych w ramach 5 programów rozwojowych szkół.

W sumie zostanie w każdym roku szkolnym zorganizowanych 37 rodzajów zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz informatyki.

Ponadto każdy z uczestników skorzysta z zajęć w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu jednostki oświatowe zostaną doposażone w niezbędne do realizacji zajęć pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu podczas zajęć będą korzystać z pakietów szkoleniowych.

Nabór uczestników projektu do I edycji w roku szkolnym 2012/2013 jest prowadzony w okresie od 6 września 2012 do 19 września 2012 r. w każdej jednostce objętej projektem.
 
Poniżej zamieszczono zasady rekrutacji, wykaz zajęć jakie będą realizowane w ramach projektu określone w Regulaminie rekrutacji wraz z załącznikiem oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach u Liderów Szkolnych oraz w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Głogowie(pok. 114), nr tel. 76 7282-868.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów