Projekt pn. "Równe szanse dla wszystkich"

Projekt pn. "Równe szanse dla wszystkich"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt GIS.

System zielonych inwestycjiTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Głogowskiego”

Umowa nr 931/2012/Wn-1/OA-TR-ZI/D z dnia 19.12.2012 r.

Powiat Głogowski zrealizował Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Głogowskiego” w ramach IV konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie powiatu głogowskiego,

  1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE;
  2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACĄCEGO W GŁOGOWIE
  3. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. FOLWARCZNEJ POD POTRZEBY PCPPPIDN W GŁOGOWIE;
  4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. WYŻYKOWSKIEGO W GŁOGOWIE

Zakres przeprowadzonych robót w termomodernizowanych obiektach obejmował w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, układ wentylacji.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów