„Rozwój zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”

Pragniemy poinformować, iż Powiat Głogowski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 „Rozwój zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-09-02 do 2021-08-31 na terenie Powiatu Głogowskiego. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (woj. dolnośląskim) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 50 uczniów (46 kobiet; 4 mężczyzn), podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli (2 kobiet; 2 mężczyzn) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w okresie IX.2019-VIII.2021r.

 

Grupę docelową stanowi:

  • 50 uczniów (46 kobiet; 4 mężczyzn) z Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w tym 4 uczniów (4 kobiety) z niepełnosprawnościami;
  • 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 kobiety ;2mężczyzn) powyżej 25 roku życia z wykształceniem wyższym, pracujących w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie;
  • 1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe – Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w woj. dolnośląskim.

Grupę uczniów oraz nauczycieli objętych wsparciem stanowić będą osoby zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. dolnośląskiego.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1) Doposażenie 3 pracowni zawodowych w Technikum nr 2 w Głogowie w okresie IX- X.2019r.

2) Podniesienie kompetencji zawodowych 50 uczniów (46 kobiet; 4 mężczyzn) - organizacja kursów oraz zajęć na uczelni wyższej w okresie IX.2019-VI.2021r.

3) Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 12 uczniów (10 kobiet; 2 mężczyzn) oraz wsparcie 30 uczniów (28 kobiet; 2 mężczyzn) z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie IX.2019-VI.2021r.

4) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 kobiet; 2 mężczyzn) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w okresie IX.2019-II.2021r.

5) Organizacja staży zawodowych dla 40 uczniów (36 kobiet; 4 mężczyzn) w okresie VII.2020-VIII.2021r.

 

Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie, przy ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów.

 

Całkowita wartość projektu: 1 029 600,00 zł

Dofinansowanie projektu: 978 120,00 zł

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów