"Po Grzbiecie Dalkowskim"

Długość trasy:14 km
Rodzaj trasy: piesza


Trasa wycieczki wiedzie przez najciekawszy krajobrazowo fragment Wzgórz Dalkowskich do zamku w Czernej nad Odrą. Początek w Kurowie Wielkim, gdzie nad okolicą góruje późnogotycki kościół z cennym wyposażeniem i lapidarium nagrobków szlacheckich z XVI-XVIII wieku. Stamtąd boczną drogą kierujemy się do Dalkowa; po drodze, w przysiółku Regów znajduje się wieża rycerska z XVI wieku. W Dalkowie, wsi stanowiącej węzeł szlaków turystycznych, magnesem jest zespół pałacowo–folwarczny z parkiem i plantacjami roślin ozdobnych - “Dendrofarma“.


Z Dalkowa kierujemy się na północ polną drogą, a dalej przez las na zachód, czarnym szlakiem pieszym, do przysiółka Góra św. Anny (po drodze, przy niewielkim odbiciu z trasy możliwość zwiedzenia Szczepowa - pałac, pomnikowe drzewa). Na wyspowym wzgórzu znajduje się kościółek pątniczy z XVIII wieku. Z góry św. Anny żużlową drogą podążamy do Kromolina. Tamtejszy kościół łączy cechy stylowe gotyku i renesansu; posiada również ciekawe nagrobki. Z Kromolina polną drogą dojdziemy do szosy (droga nr 292), po jej przecięciu - do wsi Czerna. Tam wycieczkę kończy zwiedzanie renesansowego zamku
i kilkusetletniej alei dębów.

Informacje dodatkowe:
Na ścianach kościołów, w ich wnętrzach oraz na przykościelnych murach licznie zachowały się kamienne nagrobki miejscowej szlachty i duchownych. Stanowią one prawdziwe lapidaria renesansowej i barokowej sztuki sepulkralnej. Spośród kilkudziesięciu nagrobków, najwięcej pochodzi z okresu rozkwitu reformacji. Jeden z najcenniejszych - epitafium ołtarzowe starosty głogowskiego Georga Rudolfa von Zedlitz, zmarłego w 1619 r. - znajduje się w romańsko-gotyckim kościele w Brzegu Głogowskim. Fotografia: opisane epitafium w Brzegu Głogowskim.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów