"Śladami Edwarda Stachury"

Długość trasy:11 km
Rodzaj trasy: piesza


Piesza wycieczka prowadzi przez miejscowości i lasy, które uwiecznione zostały w powieści Edwarda Stachury “Siekierezada, czyli zima leśnych ludzi” (sfilmowanej przez Edwarda Leszczyńskiego). Zaczyna się na skrzyżowaniu dróg, z którego powieściowy bohater - Janek Pradera - udał się do Kotli (w powieści: Hopla). We wsi, zachowującej tradycyjną zabudowę, godne uwagi są zabytki - kościół i zespół pałacowo - folwarczny, zwłaszcza zaś owiany legendą krzyż pokutny z wyrytym toporem - narzędziem zbrodni.

Z Kotli lokalna droga wiedzie do Grochowic (powieściowe Bobrowice). W tej śródleśnej wsi, mało do dziś zmienionej czasem, autor “Siekierezady” mieszkał i pracował na zrębie w zimie 1967 roku (co upamiętnia tablica na domu nr...). W latach 1983-1987 “pod wielkim dachem nieba“ na polanie w Grochowicach, odbywały się “Stachuriady” - niekonwencjonalne imprezy i spotkania fanów niezapomnianego twórcy “życio-pisania“.

Informacje dodatkowe:

Edward Stachura (1937–1979) był pisarzem, który zafascynował czytelników żywiołowością i świeżością spojrzenia na człowieka. W swojej prozie i poezji, nie podporządkowanej literackim konwencjom, przełamywał reguły gramatyczne, pragnąc oddać spontanicznośc i głębokość przeżywania świata. Stachura nie oddzielał życia od literatury; po tragicznej śmierci otoczyła go legenda jednego z “kaskaderów“ polskiej literatury.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów