"Szlakiem Odry"

Długość trasy:27 km, odcinek powrotny do Głogowa: 20 km
Rodzaj trasy: rowerowa


Trasa wycieczki stanowi fragment lewobrzeżnej części (z Wrocławia do Głogowa) Szlaku Odry, jednego z najdłuższych szlaków rowerowych w Polsce. Oznakowanie: białe kwadraty z czarną sylwetką rowerzysty i niebieskim paskiem. Szlak, prowadzący wzdłuż Odry, ukazuje walory krajobrazowe i przyrodnicze rzeki i jej brzegów. Pas nadrzeczny zxajmują relikty borów bagiennych z pomnikowymi dębami, lasy łęgowe i podmokłe łąki. Fauna jest znacznie bogatsza od przyległych terenów, zwłaszcza dotyczy to ptactwa (wzdłuż rzeki prowadzi szlak corocznych wędrówek ptaków). Obszar przyrody chronionej rozciaga się od Borkowa do Leszkowic. Wśród walorów kulturowych godne uwagi są krzyże pokutne (Krzepów, Wietszyce) i figury przydrożne. Oryginalne akcenty stanowią pozostałości przedwojennych niemieckich umocnień (Golkowice) i dawne urządzenia irygacyjne (Leszkowice).


Z Głogowa (do zwiedzenia: zamek ksiażąt głogowskich i Muzeum Archeologiczno-Historyczne, odbudowane Stare Miasto) trasa wiedzie przez dzielnicę Krzepów, wsie Zabornia i Wojszyn, do przysiółka Borków. Stamtąd podąża się wałem do Golkowic i Mileszyna, a następnie bocznymi drogami, przez dawne wsie rycerskie Wietszyce i Kotowice, do Leszkowic (dojazd do dawnej przeprawy przez Odrę). Stamtąd kontynuacja trasy Szlakiem Odry w kierunku Wrocławia lub powrót do Głogowa drogą lokalną nr 330, przez Piersną, (cenny kościół), Wierzchownię, Pęcław, Białołękę (we wsi ścieżka historyczna) i Borek.

Informacje dodatkowe:

W starorzeczach Odry, lasach łęgowych i na podmiokłych łąkach, znajdują dogodne warunki bytowania bardzo liczne gatunki ptaków, w tym rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak: kania czarna i rdzawa, trzmielojad, orzeł bielik, zimorodek, żuraw i dzięcioł średni. Znajduje się tu największa w Europie Środkowej populacja łabędzia krzykliwego.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów