"Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów"

Długość trasy:26 km
Rodzaj trasy: rowerowa


Trasa, w kształcie pętli, umożliwia zwiedzenie siedmiu, spośród kilkunastu średniowiecznych kościołów na ziemi głogowskiej. Przebiega w większości pofałdowanymi terenami Wzgórz Dalkowskich, co stanowi jej dodatkowy atut. Punktem początkowym niech będzie kolegiata na Ostrowie Tumskim w Głogowie. Gotycka architektura świątyni zawiera jeszcze elementy późnoromańskie. W podziemiu wyeksponowane są relikty kamiennego kościółka z czasów Bolesława Krzywoustego, prawdopodobnie związanego ze sławną obroną Głogowa w roku 1109. Następnym przystankiem w Głogowie jest ruina dawnego kościoła parafialnego św. Mikołaja z charakterystyczną, masywną wieżą i pięknym portalem.

Po opuszczeniu Głogowa trasa prowadzi na Wzgórza Dalkowskie i wiedzie kolejno do kościołów w Jaczowie, Jerzmanowej i Jakubowie. Ten ostatni, pięknie położony, znajduje się według tradycji na miejscu pogańskiego kultu, na którym następnie wzniesiono około r. 990 pierwszy na Dolnym Śląsku kościół wiejski. W średniowieczu był on, wraz ze znajdującym się obok źródłem św. Jakuba, celem licznych pielgrzymek. Dwa pozostałe kościoły wiejskie na trasie wycieczki - w Nielubi i Brzostowie (dzielnica Głogowa) pochodzą ze schyłku średniowiecza. Kościół w Nielubi odznacza się oryginalnym szczytem ze sterczynami, świątynia w Brzostowie – urodą wnętrza.

Informacje dodatkowe:
Głogowska kolegiata wzniesiona została na miejscu kościoła grodowego. Badania archeologiczne odsłoniły pozostałości jednonawowej świątyni z kamieni polnych i czerwonego piaskowca. Wiąże się ją z panowaniem Bolesława Krzywoustego (odkryto także fragmenty jeszcze wcześniejszego kościoła). Relikty tej budowli – pamiętającej być może słynną obronę Głogowa w roku 1109 – wyeksponowane są w podziemiu kolegiaty. Fotografia: relikty kościoła.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów