GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT

GRUPA A Prawa jazdy
- wydawanie i odbiór praw jazdy,
- profil kandydata na kierowcę,
- wszystkie inne sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami.

GRUPA B Rejestracja pojazdów
- pojazdy nowe, używane, sprowadzone z zagranicy,
- rejestracja czasowa,
- każda zmiana właściciela lub współwłaściciela pojazdu.

GRUPA C Inne sprawy rejestracyjne
- odbiór dowodu rejestracyjnego,
- zgłoszenie sprzedaży pojazdu
- adnotacje w dowodzie rejestracyjnym ( hak, gaz, L, ZASTAW, VAT, TAXI )
- wtórnik tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej.
- wyrejestrowanie pojazdu ( demontaż, kradzież)
- zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym.
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym i utraconej karcie pojazdu
- wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej