22-10-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
13 października 2014r. (poniedziałek) godz. 15.30 Starostwo Powiatowe w Głog...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 24 września 2014r. (środa...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 24 września 2014r....

Mapa Powiatu Głogowskiego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
   

dot.II ustnego przetargu nieograniczonego
na najem pomieszczeń garażowych dwustanowiskowych

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia garażowe dwustanowiskowe o numerach 2 i 6 o powierzchni 34,51 m2 każde, znajdujących się w budynku przy ul. Zbigniewa Herberta w Głogowie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/15 obręb 0005 "Kościuszki" miasta Głogowa, będących własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą numer LE1G/00033102/6.


Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )
Obwieszczenie RDOŚ
   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o planach zadań ochronnych.

czytaj obwieszczenie
Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )
"Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur"
   

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Głogowie i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszają na konferencję w ramach programu "Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur".
Konferencja odbędzie się 17 października br., w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie (przy ul. Jedności Robotniczej 10).

W programie:

10.00 -10.15 - otwarcie konferencji przez Starostę Głogowskiego

10.15 -10.30 - wystąpienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

10.30 -11.30 - wykład pt. "Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur"

11.30 -12.30 - prezentacja "dobrych praktyk" - lokalne działania na rzecz tożsamości Dolnoślązaków zaprezentują przedstawiciele głogowskich stowarzyszeń: Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Stowarzyszenia Miłośników Głogowskich Fortyfikacji "Twierdza Głogów", Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa

12.30 -12.45 - podsumowanie i zakończenie konferencji.

Czytaj więcej... (Dodano: 15-10-2014 )
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
   

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 13 października 2014 r.


Komisja powołana Zarządzeniem Nr 25/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 29 września 2014 r. w składzie:
1) Grzegorz Aryż - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
2) Krystian Czarnota - Skarbnik, Członek Komisji,
3) Jarosław Szmidt - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego,
4) Dorota Suszyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.


Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.


Czytaj więcej... (Dodano: 15-10-2014 )
Dzień Edukacji Narodowej
   

Szanowni Państwo – Drodzy Edukatorzy!

Dzień Edukacji Narodowej to ten moment w ciągu roku kiedy szczególnie wyraźnie uświadamiamy sobie, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży.

W tym świątecznym dniu serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi – wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych naszego powiatu.

Gratulujemy zaangażowania, profesjonalizmu i wytrwałości na niełatwej nauczycielskiej drodze. Życzymy wielu pięknych sukcesów pedagogicznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu
Przewodniczący Rady Marek Groffik
Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz
Czytaj więcej... (Dodano: 14-10-2014 )
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne
   

Informujemy, że rozpoczęto prace nad "Programem współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zakresu i zasad współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.
Czytaj więcej... (Dodano: 10-10-2014 )
Zapraszamy na Dzień Ratownictwa z Głogowskim Szpitalem Powiatowym.
   

Informacje z Powiatu


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Głogowskiej
już w tę sobotę 11 października na teren parku szpitalnego
 - gdzie odbywać będzie się impreza pod nazwą

Dzień Ratownictwa z Głogowskim Szpitalem Powiatowym
 

- przygotowana z okazji Światowego Dnia Ratownictwa
W trakcie imprezy, która rozpocznie się o godz. 12.00
będzie można obejrzeć pokazy specjalistycznych grup ratowniczych, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, wykonać podstawowe badania medyczne czy wziąć udział w losowaniu zestawów badań w głogowskim szpitalu.
Oprócz atrakcji ratowniczych na terenie parku znaleźć
będzie można atrakcje i konkursy dla dzieci i całych rodzin.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali darmowe poczęstunki
(bigos, grochówka) oraz mnóstwo nagród.
Zapraszamy do spędzenia wspólnego popołudnia!

Czytaj więcej... (Dodano: 07-10-2014 )
Starosta Głogowski, Rafael Rokaszewicz informuje o rozpoczęciu realizacji programu profilaktycznego
   

W październiku i listopadzie w powiatowych szkołach realizowany będzie program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW typu B i C.

Projekt kierowany jest do uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Głogowskiego czyli do ponad 1100 osób.

Przygotowanych dla nich został cykl zajęć teoretycznych oraz warsztatowych. Mają one dać młodym ludziom wiedzę na tematy związane z zagrożeniami wirusowego zapalenia wątroby i możliwością zakażenia HBV i HCV, a także uświadomić zasady profilaktyki w tym zakresie.
Czytaj więcej... (Dodano: 03-10-2014 )

Powiat przyjazny środowisku