21-09-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 24 września 2014r....
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 8 września 2014r. (poniedziałek) godz. 15.30 Starostwo Pow...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego - posiedzenie otwarte 19 s...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Płatności kartą w Starostwie
   

Wszyscy mieszkańcy Ziemi Głogowskiej, którzy załatwiają swoje sprawy w Starostwie Powiatowym maja już szansę na uiszczanie opłat administracyjnych w kasie urzędu przy pomocy kart bankowych. Powiat Głogowski podpisał umowę z jednym z banków, która daje mieszkańcom szanse na taką formę dokonywania płatności. Wpłacić w kasie Starostwa przy pomocy karty będzie można każdą kwotę - bez limitu minimalnego przeprowadzanej operacji. Płatność dokonana kartą nie podniesie też żadnej z kwot należnej opłaty administracyjnej
Czytaj więcej... (Dodano: 18-09-2014 )
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
   

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 17.09.2014 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 21/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 2 września 2014 r. w składzie:

1) Grzegorz Aryż - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
2) Krystian Czarnota - Skarbnik, Członek Komisji,
3) Sylwia Bienia - p.o. Naczelnika Wydziału Administracji Budowlanej,
4) Dorota Suszyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 8 (osiem) ofert wymienionych poniżej kandydatów:


Czytaj więcej... (Dodano: 18-09-2014 )
Wyniki matur 2014
   

Mamy już komplet danych dotyczących finalnych wyników egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Głogowskiego

Czytaj dokument
Czytaj więcej... (Dodano: 18-09-2014 )
Uroczystości patriotyczne
   

Informacje z PowiatuW imieniu organizatora, Związku Sybiraków Koła w Głogowie oraz patrona uroczystości Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza , serdecznie zapraszamy mieszkańców Ziemi Głogowskiej na uroczystości upamiętniające 75 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Uroczystości odbywać się będą w środę(17.09.2014) pod Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu przy ulicy Legnickiej.

Rozpoczynają się one Mszą Świętą o godz. 9.00 - bezpośrednio po mszy okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów przez delegacje obecne na uroczystościach.
Serdecznie zapraszamy
Czytaj więcej... (Dodano: 16-09-2014 )
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYM
   

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: informatyczne lub pokrewne,
- posiadanie minimum 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2012,
- znajomość pakietów biurowych, w szczególności MS OFFICE,
- znajomość budowy i praktycznego zarządzania infrastrukturą sieciową oraz konfiguracji sprzętu sieciowego,
- umiejętność instalowania i konfigurowania oprogramowania.
Czytaj więcej... (Dodano: 11-09-2014 )
"Samorząd Równych Szans" - wyróżnienie dla naszego powiatu
   

Powiat Głogowski otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd Równych Szans" w którym samorządy zgłaszać mogły projekty realizowane przez nie na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasz samorząd doceniony został przez Radę Nagrody, której przewodniczy Minister Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projektem zgłoszonym do konkursu przez Powiat Głogowski i docenionym jako wyróżniający się w ogólnopolskiej skali był projekt utworzenia i funkcjonowania na naszym terenie klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych Tęczowe Motyle.

Czytaj więcej... (Dodano: 03-09-2014 )
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
   

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura lub administracja,
- posiadanie 2 - letniego stażu pracy,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Czytaj więcej... (Dodano: 02-09-2014 )
Dożynkowy czas
   

Informacje z Powiatu

Szanowni Rolnicy

Najbliższe tygodnie to czas uroczystości dożynkowych organizowanych w gminach naszego powiatu.

Dziś  w imieniu własnym, Zarządu Powiatu i wszystkich mieszkańców Ziemi Głogowskiej - za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – składam Wam słowa najwyższego uznania. Z Waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek.

Życzę Wam, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans.

Życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym.

Starosta Głogowski

Rafael Rokaszewicz

Czytaj więcej... (Dodano: 29-08-2014 )

Powiat przyjazny środowisku