23-11-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienia o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 3 listopada 2014 ...
ZAWIADOMIENIE O PRACACH KOMISJI
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Termin posiedzenia: 29.10.2014 Godz. 15...
Zawiadomienie o pracach komisji
13 października 2014r. (poniedziałek) godz. 15.30 Starostwo Powiatowe w Głog...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Komunikat
   

Starostwo Powiatowe w Głogowie Głogów, dn. 10.11.2014 r.
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogowie


W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:
PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ


Do zatrudnienia wybrany został kandydat Pani Wanda Formanowska zamieszkała w Święciechowa


Czytaj więcej... (Dodano: 14-11-2014 )
Komunikat
   

Starostwo Powiatowe w Głogowie Głogów, dn.10.11.2014 r.
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogowie


W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:
INSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU


Do zatrudnienia wybrany został kandydat Pan Piotr Florkiewicz zamieszkały w Głogowie


Czytaj więcej... (Dodano: 14-11-2014 )
K O M U N I K A T
   

Powiatowa Komisja Wyborcza w składzie:

1. Agnieszka Jakubiszyn - Turkiewicz - Przewodnicząca Komisji
2. Dziuba Anna - Zastępca
3. Czyczyk Justyna
4. Fijałkowska Bożena
5. Mazurkiewicz Anna
6. Wojtowicz Justyna
7. Wandycz Zdzisław

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Głogowie
Starostwo Powiatowe w Głogowie ul. Sikorskiego 21 tel. 76 72 82 866

W dniu 16 listopada 2014 r. siedziba Komisji mieści się:
Urząd Miejski w Głogowie ul. Rynek 10 pok. 122 tel. 609 450 200

Dyżury Komisji:
W dniu 15 listopada 2014 r. Komisja pełni dyżur od godz. od 9.00 - 20.00
W dniu 16 listopada 2014 r. Komisja pełni dyżur od godz. 6.30


Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Głogowie
Agnieszka Jakubiszyn - Turkiewicz
Czytaj więcej... (Dodano: 14-11-2014 )
Zapraszamy na uroczystości patriotyczne
   

Informacje z PowiatuSerdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Głogowskiej na uroczystości patriotyczne powiatowych obchodów Święta Niepodległości, które odbędą się w Głogowie 11 listopada 2014 roku.

Program uroczystości:
godz. 09.00 - Msza Święta w Kościele pw. Bożego Ciała
godz. 10.00 - przemarsz pod Pomnik Dzieci Głogowskich
godz. 10.30 - uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich.

po zakończeniu powiatowych obchodów pod pomnikiem - o godz. 12.00 odbędzie się w Sali Rajców Ratusza Uroczysta Połączona Sesja Rad Powiatu i Miasta
Czytaj więcej... (Dodano: 07-11-2014 )
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
   

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 05.11.2014 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 27/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 23 października 2014 r. w składzie:
1) Grzegorz Aryż - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
2) Krystian Czarnota - Skarbnik, Członek Komisji,
3) Maria Dziuba - p.o. Naczelnika w Wydziale Infrastruktury Powiatu,
4) Dorota Suszyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.
Czytaj więcej... (Dodano: 05-11-2014 )
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
   

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 04.11.2014 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 26/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 23 października 2014 r. w składzie:
1) Grzegorz Aryż - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
2) Krystian Czarnota - Skarbnik, Członek Komisji,
3) Katarzyna Koriat - Łysakowska - Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej,
4) Dorota Suszyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

Czytaj więcej... (Dodano: 04-11-2014 )
ZAWIADOMIENIE
   

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. (środa) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2014 z dnia 30 września 2014 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
4. Informacja Starosty Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Głogowskim w roku szkolnym 2013/2014.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego Nr XXXV/260/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2013 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXV/261/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Głogowskiego.
13. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Powiatu Głogowskiego

Marek Groffik
Czytaj więcej... (Dodano: 31-10-2014 )

Powiat przyjazny środowisku