30-07-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Budżetowo - Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu ...
zawiadowmienie o Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - posiedzenie otwar...
Posiedzenie komisji
ZAWIADOMIENIE   Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego  ...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Rusza V edycja konkursu "Apteka Przyjazna osobom starszym i niepełnosprawnym"
   

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz informuje, że rusza V edycja konkursu „Apteka Przyjazna osobom starszym i niepełnosprawnym”.

 Kolejna edycja konkursu rozpoczyna się 4 sierpnia 2014r. i trwać będzie do 30 września 2014r.
Tak jak w ubiegłych latach jury przyzna tytuł "Apteki Przyjaznej osobom starszym i niepełnosprawnym" dla apteki, która zdobędzie największą ilość punktów w przeprowadzonych ankietach i w czasie wizji dokonanej przez jury.

Nagrodzonych zostanie 5 aptek, jury przekaże również certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i zdobycie tytułu przez aptekę oraz poda informacje o wynikach konkursu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2014r.
Czytaj więcej... (Dodano: 29-07-2014 )
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
   

STAROSTA GŁOGOWSKI zawiadamia, że stosownie do art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454 ze zmianami), w dniach od 18 sierpnia do 5 września 2014r. ( w dni robocze ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21, w pokoju 224 - II piętro) w godzinach 9.00 - 14.00 będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych/ osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali dla obrębów: Ceber, Chociemyśl, Głogówko, Grochowice, Kotla, Kozie Doły, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Sobczyce i Zabiele, położonych w gminie Kotla.

Czytaj więcej... (Dodano: 28-07-2014 )
Nowoczesna Pani Manager - 3 edycje szkoleń w ramach projektu UE w Głogowie
   

Nowoczesna Pani Manager - projekt UE jest skierowany do kobiet aktywnych zawodowo, prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących w firmach które nie zatrudniają więcej niż 49 pracowników.

Nie potrzebne jest żadne szczególne wykształcenie ani stanowisko, każda chętna pani spełniająca jedno z powyższych wymagań może skorzystać z projektu .

Projekt całkowicie sfinansowany przez Unię Europejską.

Czytaj więcej... (Dodano: 25-07-2014 )
PRACODAWCO! SKORZYSTAJ Z PIENIĘDZY NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
   

Jeżeli:

- chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników,
- zależy Ci na rozwijaniu swoich kompetencji,
- Ty lub Twoi pracownicy jesteście w wieku 45+.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie dla Ciebie!

KFS to pieniądze m.in. na:
- kursy,
- studia podyplomowe,
- egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Czytaj więcej... (Dodano: 25-07-2014 )
Wykaz nieruchomości
   

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomość stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 469/15 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, zabudowanej budynkiem wolnostojącym, w którym znajdują się garaże dwustanowiskowe nr 2 i 6 o pow. 34,51 m2 każdy, przeznaczone do oddania w najem na okres do 28.02.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25.07.2014 r. do 15.08.2014 r.

Czytaj więcej... (Dodano: 25-07-2014 )
Zawiadomienie o sesji
   

Uprzejmie zapraszam na XL nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.Czytaj więcej... (Dodano: 25-07-2014 )
Podpisanie umowy
   

W czerwcu 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Polkowice a Powiatem Głogowskim, na mocy której Gmina Polkowice przekazała dotacje celową w wysokości 70.000,00zl z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Głogowski Szpital wzbogaci się o następujący sprzęt:

1. myjkę dezynfektora,

2. zestaw do trudnej intubacji do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

3. dwa kardiomonitory do Oddziału Neurologicznego.

 Gmina Polkowice po raz kolejny wspomaga finansowo głogowski szpital, co w sposób widoczny podnosi jakość świadczonych w nim usług medycznych.
Czytaj więcej... (Dodano: 04-07-2014 )
Zapraszamy na Dzień Zdrowia
   

Dzień Zdrowia w Głogowskim Szpitalu Powiatowym odbywać będzie się w przyszpitalnym parku w sobotę 28.06.2014 roku - od godz. 11.00 do 17.00

Każdy mieszkaniec, który pojawi się na działaniach Dnia Zdrowia ma szansę skosztować darmowego poczęstunku (grochówka i bigos) przygotowanego przez organizatorów!

Zobacz niżej pełny scenariusz imprezy i listę poradni, w których można będzie zasięgnąc porady specjalistów


Czytaj więcej... (Dodano: 27-06-2014 )

Powiat przyjazny środowisku