24-10-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
13 października 2014r. (poniedziałek) godz. 15.30 Starostwo Powiatowe w Głog...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 24 września 2014r. (środa...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 24 września 2014r....

Mapa Powiatu Głogowskiego

Konkurs na Najlepszy Produkt wykorzystujący w swoim składzie głóg
23-10-2014    


Szanowni Państwo,

tegoroczne Święto „W cieniu Kolegiaty” było niewątpliwym sukcesem. Na sukces ten złożyło się zaangażowanie wszystkich uczestników, w tym Gmin Powiatu Głogowskiego wspaniale reprezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Ośrodki Kultury, Sołectwa oraz zespoły śpiewacze.

Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby formuła Święta była stale poszerzana i uatrakcyjniana dlatego też, chcemy wzbogacić ją w roku 2015 o nowy element.

Tym elementem ma być Konkurs na Najlepszy Produkt wykorzystujący w swoim składzie głóg. Celem konkursu jest znalezienie produktu lokalnego, który mógłby stać się wizytówką naszego regionu, dlatego też proponujemy by był to produkt z głogu lub przy użyciu głogu.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu chcemy przeprowadzić podczas kolejnej edycji naszego sztandarowego powiatowego święta jakim jest "W cieniu Kolegiaty".

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz
Czytaj więcej...
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR
   

NA STANOWISKO PODINSPEKTOR
W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria sanitarna, architektura lub administracja,
- posiadanie 2 - letniego stażu pracy,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Czytaj więcej... (Dodano: 23-10-2014 )
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR
   

NA STANOWISKO INSPEKTOR
W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: prawo lub administracja,
- posiadanie 3 - letniego stażu pracy w jednostce samorządowej,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- Prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej... (Dodano: 23-10-2014 )
Kontynuaca programu profilaktycznego
   

W październiku br. ruszyła realizacja Programu Profilaktycznego dla mieszkanek Powiatu Głogowskiego - USG piersi. Programem zostało objętych 200 kobiet w przedziale wiekowym 35-45 lat. Zainteresowanie było tak duże, że już drugiego dnia rejestracji limit 200 badań został wyczerpany, w związku z tym Zarząd Powiatu Głogowskiego podjął decyzję o kontynuacji programu profilaktycznego i sfinansowaniu kolejnych 200 badań USG piersi dla kobiet z terenu Powiatu Głogowskiego w przedziale wiekowym 35-45 lat.

Dnia 27 października 2014r. rozpoczyna się rejestracja
na bezpłatne badania USG piersi, które będą wykonywane
w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku.

Rejestracja oraz badania będą odbywać się w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.I piętro w budynku głównym szpitala (rentgen)
Rejestracja osobista lub pod nr telefonu 76 837 31 61
(przy zgłoszeniu się na badanie należy okazać dowód osobisty)
Czytaj więcej... (Dodano: 22-10-2014 )
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
   

dot.II ustnego przetargu nieograniczonego
na najem pomieszczeń garażowych dwustanowiskowych

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia garażowe dwustanowiskowe o numerach 2 i 6 o powierzchni 34,51 m2 każde, znajdujących się w budynku przy ul. Zbigniewa Herberta w Głogowie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/15 obręb 0005 "Kościuszki" miasta Głogowa, będących własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą numer LE1G/00033102/6.


Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )
Obwieszczenie RDOŚ
   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o planach zadań ochronnych.

czytaj obwieszczenie
Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )
"Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur"
   

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Głogowie i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszają na konferencję w ramach programu "Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur".
Konferencja odbędzie się 17 października br., w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie (przy ul. Jedności Robotniczej 10).

W programie:

10.00 -10.15 - otwarcie konferencji przez Starostę Głogowskiego

10.15 -10.30 - wystąpienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

10.30 -11.30 - wykład pt. "Tożsamość Dolnoślązaków - Unia wielu kultur"

11.30 -12.30 - prezentacja "dobrych praktyk" - lokalne działania na rzecz tożsamości Dolnoślązaków zaprezentują przedstawiciele głogowskich stowarzyszeń: Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Stowarzyszenia Miłośników Głogowskich Fortyfikacji "Twierdza Głogów", Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa

12.30 -12.45 - podsumowanie i zakończenie konferencji.

Czytaj więcej... (Dodano: 15-10-2014 )
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
   

I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 13 października 2014 r.


Komisja powołana Zarządzeniem Nr 25/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 29 września 2014 r. w składzie:
1) Grzegorz Aryż - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
2) Krystian Czarnota - Skarbnik, Członek Komisji,
3) Jarosław Szmidt - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego,
4) Dorota Suszyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.


Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Informatyk w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.


Czytaj więcej... (Dodano: 15-10-2014 )

Powiat przyjazny środowisku