01-11-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienia o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 3 listopada 2014 ...
ZAWIADOMIENIE O PRACACH KOMISJI
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Termin posiedzenia: 29.10.2014 Godz. 15...
Zawiadomienie o pracach komisji
13 października 2014r. (poniedziałek) godz. 15.30 Starostwo Powiatowe w Głog...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Konkurs na Najlepszy Produkt wykorzystujący w swoim składzie głóg
23-10-2014    


Szanowni Państwo,

tegoroczne Święto „W cieniu Kolegiaty” było niewątpliwym sukcesem. Na sukces ten złożyło się zaangażowanie wszystkich uczestników, w tym Gmin Powiatu Głogowskiego wspaniale reprezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Ośrodki Kultury, Sołectwa oraz zespoły śpiewacze.

Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby formuła Święta była stale poszerzana i uatrakcyjniana dlatego też, chcemy wzbogacić ją w roku 2015 o nowy element.

Tym elementem ma być Konkurs na Najlepszy Produkt wykorzystujący w swoim składzie głóg. Celem konkursu jest znalezienie produktu lokalnego, który mógłby stać się wizytówką naszego regionu, dlatego też proponujemy by był to produkt z głogu lub przy użyciu głogu.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu chcemy przeprowadzić podczas kolejnej edycji naszego sztandarowego powiatowego święta jakim jest "W cieniu Kolegiaty".

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz
Czytaj więcej...
ZAWIADOMIENIE
   

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. (środa) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2014 z dnia 30 września 2014 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
4. Informacja Starosty Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Głogowskim w roku szkolnym 2013/2014.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego Nr XXXV/260/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2013 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXV/261/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Głogowskiego.
13. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Powiatu Głogowskiego

Marek Groffik
Czytaj więcej... (Dodano: 31-10-2014 )
Krótsze godziny pracy Starostwa
   

W związku z awarią wodociągową Starostwo Powiatowe pracować będzie dziś do godz. 13.00. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
Czytaj więcej... (Dodano: 31-10-2014 )
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR
   

NA STANOWISKO PODINSPEKTOR
W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria sanitarna, architektura lub administracja,
- posiadanie 2 - letniego stażu pracy,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Czytaj więcej... (Dodano: 23-10-2014 )
STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR
   

NA STANOWISKO INSPEKTOR
W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %


1. Wymagania kwalifikacyjne

a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe: prawo lub administracja,
- posiadanie 3 - letniego stażu pracy w jednostce samorządowej,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- Prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej... (Dodano: 23-10-2014 )
Kontynuaca programu profilaktycznego
   

W październiku br. ruszyła realizacja Programu Profilaktycznego dla mieszkanek Powiatu Głogowskiego - USG piersi. Programem zostało objętych 200 kobiet w przedziale wiekowym 35-45 lat. Zainteresowanie było tak duże, że już drugiego dnia rejestracji limit 200 badań został wyczerpany, w związku z tym Zarząd Powiatu Głogowskiego podjął decyzję o kontynuacji programu profilaktycznego i sfinansowaniu kolejnych 200 badań USG piersi dla kobiet z terenu Powiatu Głogowskiego w przedziale wiekowym 35-45 lat.

Dnia 27 października 2014r. rozpoczyna się rejestracja
na bezpłatne badania USG piersi, które będą wykonywane
w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku.

Rejestracja oraz badania będą odbywać się w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.I piętro w budynku głównym szpitala (rentgen)
Rejestracja osobista lub pod nr telefonu 76 837 31 61
(przy zgłoszeniu się na badanie należy okazać dowód osobisty)
Czytaj więcej... (Dodano: 22-10-2014 )
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
   

dot.II ustnego przetargu nieograniczonego
na najem pomieszczeń garażowych dwustanowiskowych

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia garażowe dwustanowiskowe o numerach 2 i 6 o powierzchni 34,51 m2 każde, znajdujących się w budynku przy ul. Zbigniewa Herberta w Głogowie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/15 obręb 0005 "Kościuszki" miasta Głogowa, będących własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą numer LE1G/00033102/6.


Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )
Obwieszczenie RDOŚ
   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o planach zadań ochronnych.

czytaj obwieszczenie
Czytaj więcej... (Dodano: 17-10-2014 )

Powiat przyjazny środowisku