17-04-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 7 kwietnia 2014r....
Zawiadomie nie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii + Komisja Budżetowo - Gospod...
Zawiadomie nie o pracach komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 11 marca 2014 r. (wtorek) godz. 15:30 s...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Powiat Głogowski laureatem wyróżnienia w konkursie "RÓWNY URZĄD"
15-04-2014    

Wczoraj na międzynarodowej konferencji dotyczącej wprowadzania zasad równości w pracach samorządu w Polsce, która odbywała się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentanci Powiatu Głogowskiego Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz i Dorota Suszyńska Koordynator ds. Równego Traktowania odebrali prestiżowe wyróżnienie dla naszego samorządu w konkursie "Równy Urząd".


Czytaj więcej...
ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO
   

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2 położonej w Głogowie, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 "Kościuszki" miasta Głogowa, położonej przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy - 1 rok).

Czytaj więcej... (Dodano: 15-04-2014 )
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
   

STAROSTA GŁOGOWSKI

Stosownie do art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami) i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454 ze zmianami), zawiadamia, że w dniach 28 kwietnia do 20 maja 2014r. (w dni robocze ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21, w pokoju 224 - II piętro) w godzinach 9.00 - 14.00 będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych/osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla obrębów: Białołęka, Droglowice, Kaczyce, Kotowice, Leszkowice, Piersna, Pęcław, Turów, Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn, położonych w gminie Pęcław.

Czytaj więcej... (Dodano: 11-04-2014 )
Obwieszczenie RDOŚ
   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o możliwości zapoznania się z projektami planów zadań ochronnych dla sześciu kolejnych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty

czytaj obwieszczenie:
http://www.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20140403_jz.pdf
Czytaj więcej... (Dodano: 07-04-2014 )
PRACODAWCO!
   

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój swojej firmy i szukasz źródeł finansowania? Zgłoś się na szkolenie "Pieniądze z Unii Europejskiej dla głogowskich firm". Przekażemy Ci informacje, jak i gdzie pozyskiwać pieniądze na rozwój i tworzenie miejsc pracy. W najbliższych latach miliony euro z UE zostaną przeznaczone na przedsiębiorczość. Termin i miejsce: 2 kwietnia 2014 r., godz. 10.00 - 13.00 Dom Uzdrowienia Chorych (obok Kolegiaty)
Czytaj więcej... (Dodano: 26-03-2014 )
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH
   

Szanowni Państwo, brak systematycznej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych doprowadza do sytuacji, w których przy obfitych opadach deszczu dochodzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Problem ten bardzo często powtarza się na terenie Powiatu Głogowskiego, szczególnie w gminach położonych najbliżej rzeki Odry.

Dbałość o urządzenia melioracyjne jest koniecznością wynikającą nie tylko z przepisów prawa, jak również z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów. Tylko sprawne urządzenia melioracyjne eliminują ryzyko podtopień.
Czytaj więcej... (Dodano: 21-03-2014 )
Jest już informator edukacyjny!
   

W tym tygodniu do rąk absolwentów gimnazjów - zarówno na terenie naszego powiatu jak i w gminach sąsiadujących z Powiatem Głogowskim - trafia "Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015".

Wydawnictwo, przygotowane tradycyjnie przez powiat, zawiera pełny opis oferty edukacyjnej jaką kierują do młodzieży nasze szkoły.

1300 egzemplarzy Informatora trafi do rąk wszystkich gimnazjalistów, którzy w tym roku podejmują decyzje co do kierunku dalszego kształcenia. Oprócz oferty edukacyjnej znaleźć w Informatorze można pełen zestaw danych kontaktowych i adresy stron, na których uczniowie i ich rodzice znaleźć mogą dodatkowe materiały informacyjne o szkołach.

czytaj Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
Czytaj więcej... (Dodano: 17-03-2014 )

Powiat przyjazny środowisku