Wydział Edukacji

ARLETTA HANIEWICZ-CZERWIEC - Naczelnik Wydziału

Telefon: 76 72 82 838
pokój 206 (II piętro)

DOROTA GIZICKA – Inspektor
WIOLETTA KARPIEL - Inspektor
ADA PODGÓRSKA - Podinspektor

Telefon/fax: 76 72 82 835

pokój 205 (II piętro)

adres email:ed@powiat.glogow.pl

Wydział Edukacji  realizuje zadania z zakresu:

 1. prognozowania i planowania rozwoju sieci publicznych powiatowych jednostek oświatowych,
 2. wykonywania czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją  publicznych powiatowych jednostek oświatowych,
 3. sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością organizacyjną publicznych szkół i placówek oświatowych,
 4. wykonywania czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych  powiatowych jednostek oświatowych,
 5. prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie powiatu głogowskiego,
 6. wykonywania czynności związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
 7. tworzenia warunków do zawodowego doskonalenia nauczycieli,
 8. realizacji zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego,
 9. zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy kształcenia i wychowania w szkołach specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub niepełnosprawnością sprzężoną, realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 10. współdziałania z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział,
 11. prowadzenia spraw kadrowych i osobowych kierowników powiatowych jednostek oświatowych,
 12. wnioskowania o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień kierownikom  powiatowych jednostek oświatowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
 13. wykonywania czynności związanych z oceną pracy kierowników powiatowych jednostek oświatowych.

Powiat głogowski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych tj. 6 zespołów szkół, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz trzech placówek o różnym typie działalności: Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie oraz Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkołach dla młodzieży rozpoczęło ogółem 3 735 uczniów, natomiast w Zespole Palcówek Szkolno-Wychowawczych - 244 uczniów.

W ramach Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie powiat głogowski prowadzi publiczną szkołę dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych), w której naukę podjęło 101 słuchaczy.

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat głogowski:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

tel. 76 834 21 38

e-mail: sekretariat@lo1glogow.pl

strona internetowa: www.lo1glogow.pl

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

tel. 76 728 65 30

e-mail: lo2biuro@wp.pl

strona internetowa: www.lo2.pl

 1. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

tel. 76 833 20 48

e-mail: zswyzykowskiego@wp.pl

strona internetowa: www.zsw.glogow.pl

 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

tel. 76 833 96 34

e-mail: zszoi.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zszoi.com.pl

 1. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

tel. 76 834 18 53

e-mail: szkola@zszglogow.pl

strona internetowa: www.zszglogow.pl

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

tel. 76 833 24 02

e-mail: zseglogow@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.zse.glogow.pl

 1. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

tel. 76 727 71 21

e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

strona internetowa: www.zssglogow.hg.pl

 1. Technikum nr 6 w Głogowie

tel. 76 833 38 57

e-mail: rolglogow@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.przyrodnicza.glogow.pl

 1. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

tel. 76 831 39 90

e-mail: zpsw.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zpsw.glogow.org

 1. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

tel. 76 833 40 18

e-mail: centrum@cez.glogow.pl

strona internetowa: www.cez.glogow.pl

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
  i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

tel. 76 833 32 93

e-mail: centrum@pcpppidn.eu

strona internetowa: www.pcpppidn.eu

Powiat głogowski jest również organem wpisowym dla szkół i placówek niepublicznych (szkół dla dorosłych i młodzieży), do których uczęszcza 1 898 słuchaczy.

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Lp.

Nazwa szkoły

Zawód

Adres

Organ prowadzący

GIMNAZJA

1

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie

(dzienna dla młodzieży)

 

67-200 Głogów

ul. Obozowa 3

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie

(dzienna dla młodzieży)

 

67-200 Głogów

ul. Obozowa 3

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

3

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 

67-200 Głogów

ul. Obozowa 3

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

4

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Głogowie

( zaoczna dla dorosłych)

 

67-200 Głogów

ul. Niedziałkowskiego 10

Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk

5

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 

67-200 Głogów

pl. Jana z Głogowa 7

Teresa Konarska

6

Centrum Edukacji „Korona” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 

67-200 Głogów

ul. Poczdamska 1

Danuta Płonek

7

Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie

( zaoczna dla dorosłych)

 

67-200 Głogów

ul. Niedziałkowskiego 10

Katarzyna Niebudek

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

8

Centrum Edukacji Zawodowej „PROFESJA” Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Głogowie

( dzienna dla młodzieży)

 • wędliniarz

67-200 Głogów

ul. Folwarczna 55

AMM Sp. z o.o.

SZKOŁY POLICEALNE

9

Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

67-200 Głogów

ul. Obozowa 3

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

10

Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej

w Głogowie

(zaoczna/stacjonarna dla dorosłych)

 • technik bhp

 • technik archiwista

 • technik administracji

 • opiekun osoby starszej

 • technik informatyk

 • technik wiertnik

 • technik geolog

 • opiekunka dziecięca (stacjonarna)

67-200 Głogów

ul. Obozowa 3

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

11

Policealna Szkoła Biznesu w Głogowie

(zaoczna/stacjonarna dla dorosłych)

 • technik rachunkowości

 • technik administracji

 • technik informatyk

 • technik bhp

 • opiekun w domu pomocy społecznej

 • asystent osoby niepełnosprawnej

 • opiekun medyczny

 • opiekunka środowiskowa

 • technik masażysta

(stacjonarna)

67-200 Głogów

pl. Jana z Głogowa 7

Teresa Konarska

12

Centrum Edukacji „Korona” Szkoła Policealna w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 • technik administracji

 • technik bhp

67-200 Głogów

ul. Poczdamska 1

Danuta Płonek

13

TESSA Instytut Urody i Edukacji
w Głogowie Policealna Szkoła Kosmetyczna w Głogowie

( zaoczna dla dorosłych)

 • technik usług kosmetycznych

67-200 Głogów

ul. Poczdamska 3F

Wioletta Zawadzka

14

Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Głogowie

(stacjonarna dla młodzieży)

 • asystentka stomatologiczna

 • technik farmaceutyczny

67-200 Głogów

al. Wolności 11

Ligia Pawelec

15

Szkoła Policealna EDUKACJA w Głogowie

(zaoczna dla dorosłych)

 • technik administracji

 • opiekun medyczny

67-200 Głogów

ul. Niedziałkowskiego 10

Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk

 Ważne linki:

Ministerstwo Edukacji i Nauki:www.men.gov.pl
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: www.kuratorium.wroclaw.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów