Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

Adres:

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
(1 piętro budynku Starostwa)
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

peug

 

Konto: 

Bank Spółdzielczy w Głogowie 87 8646 0008 0000 0028 8453 0002 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://podgikglogow.bip.gov.pl

PODGiK Głogów posiada konto na EPUAP2

adres skrzynki EPUAP:
/PODGiKGlogow/skrytka

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 2. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geod-kartograf, sposobie jego wykorzystania i udostępniania
 3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych
 4. Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego
 5. Kontrola opracowań geodezyjnych (operatów) przyjmowanych do zasobu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 6. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, ich modernizacja i bieżąca aktualizacja
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 8. Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 9. Modernizacja i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego
 10. Wyłączanie dokumentów z zasobu, współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym
 11. Tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 12. Koordynowanie dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 13. Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia terenu i dróg
 14. Udostępnianie uzgodnionej dokumentacji projektowej osobom mającym w tym interes prawny, geodetom i projektantom
 15. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących uzgodnionych projektów

Kontakt i załatwianie spraw w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

adres e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

tel. / fax. 76 7272580


Dyrektor pokój 109:
Aleksandra Lewandowska:   
tel. 76 7272588 
e-mail  a_l@podgikglogow.com.pl

Księgowość i kadry pokój 110:
Grażyna Kiżuk:     
tel. 76 7272587
tel. kom. 515 158 697 
e-mail  grazyna_kizuk@podgikglogow.com.pl

Koordynacja dokumentacji projektowej pokój 110:
Aleksandra Lewandowska:   
tel. 76 7272588 
e-mail  a_l@podgikglogow.com.pl

Sprawy techniczne dotyczące dokumentacji projektowej prowadzi:
Justyna Michalska-Treścińska:
tel. 76 7272589
tel. kom. 515 158 697
e-mail justyna_michalska@podgikglogow.com.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster nieruchomości) pokój 128:   
Aldona Tomkowiak:
tel. 76 7272581 / 76 7272586
e-mail  aldona_tomkowiak@podgikglogow.com.pl

Mapa numeryczna pokój 127:
Ewa Budzyna:
tel. 76 7272584 
e-mail  podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego  geodetom i firmom geodezyjnym pokój 125:
Marta Kazimierska:
tel. 76 7272585
tel. kom. 515 158 738

Kontrola operatów
Agata Ciejka-Markiewicz:
tel. 76 7272582
tel. kom. 0 515 158 738

Obsługa interesantów (wnioski, wyrysy, wypisy, mapy do celów opiniodawczych itp.) pokój 124:
Ariadna Michoń:
tel. 76 7272580
tel. kom. 515 158 738
e-mail podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Paulina Bućko:
tel. 76 7272580
tel. kom. 515 158 738
e-mail podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Informatyk pokój 127:
Tomasz Paprocki:
 tel. 76 7272583
e-mail  tomasz_paprocki@podgikglogow.com.pl


Wnioski i dokumenty do pobrania (kliknij by pobrać):

Wniosek o założenie konta w serwisie PEUGWniosek o założenie konta w serwisie PEUG

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Oświadczenie dla projektanta
Zgłoszenie zmian danych

Interes-prawny-projektanta
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 1
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 2
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 3
Arkusz danych ewidencyjnych budynków - przykładowy druk 4
uszczegolowienie_wniosku_o_udost_bdsog_formularz_P6
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_formularz_P2
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_mapy_formularz_P3
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_rejcen_formularz_P4
Uszczegółowienie_wniosku_o_udost_zb_danych_bazy_egib_f
Wzór_licencji_okresląjacej_zakres_upr._licencjobiorcy
Wniosek_o_uwierzytelnienie_dokumentów
Wniosek_o_uwierzytelnienie_dokumentów
Wzór_licencji
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych
Zgłoszenie_prac_geodezyjnych_-_formularz_ZG
Zgłoszenie_prac_geodezyjnych_-_formularz_ZG
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK
Formularz P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

Formularz EGiB

GESUT tabela pomocnicza

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów