Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Wydział Administracji Budowlanej

Administracja budowlana wynikająca z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów szczególnych. Wydział znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 19 (pracownicy merytoryczni - branżyści) i nr 20 (przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez wydział).

 

Więcej informacji o wydziale oraz druki wniosków i oświadczeń znajdują się na stronie BIP w zakładce struktura i karty usług - Wydział Administracji Budowlanej.

 

Wnioski można składać codziennie od 7.30 do 15.30 w sekretariacie wydziału - pokoju 20 telefon 76 7282807

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 20. Kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału pod numerem 767282807

 

   Imię i nazwisko pracownika      Nr pokoju          Nr telefonu

  1.       SEKRETARIAT WYDZIAŁU            20                     76 72 82 807
  2.        Agnieszka Koperek                       18                     76 72 82 807
  3.        Marika Lesiuk                             19, 20                  76 72 82 807
  4.        Patrycja Czech                         19/2, 20                 76 72 82 807
  5.        Agata Ozimirska                          19/2                    76 72 82 807
  6.        Magdalena Skórska                    19/3                   76 72 82 807
  7.        Joanna Bilska                              19/3                   76 72 82 807
  8.        Anna Olecha                               20, 21                 76 72 82 807
  9.        Aleksandra Jarosz                        21                     76 72 82 807

 

 

Materiały do pobrania znajdują się na:

Stronie BIP Wydziału

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów