Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Wydział Administracji Budowlanej

Administracja budowlana wynikająca z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów szczególnych. Wydział znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 19 (pracownicy merytoryczni - branżyści) i nr 20 (przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez wydział).

 

Więcej informacji o wydziale oraz druki wniosków i oświadczeń znajdują się na stronie BIP w zakładce struktura i karty usług - Wydział Administracji Budowlanej.

 

Wnioski można składać codziennie od 7.30 do 15.30 w sekretariacie wydziału - pokoju 20 telefon 76 7282807

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 20. Kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału pod numerem 767282807

 

Lp.

Imię i Nazwisko pracownika

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

Anna Sikora

20

76 72 82 807

2.

Aleksandra Chorążyczewska

19/3

76 72 82 807

3.

Aleksandra Jarosz

21

76 72 82 807

4.

Magdalena Skórska

19/3

76 72 82 807

5.

Agnieszka Koperek

18

76 72 82 807

6.

Anna Mazurkiewicz

21

76 72 82 807

7.

Katarzyna Dąbek

19/2

76 72 82 807

8.

Agata Ozimirska

19/2

76 72 82 807

9.

Renata Richard

19

76 72 82 807

 

Materiały do pobrania znajdują się na:

Stronie BIP Wydziału

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów