Monitor jakości powietrza

Aktualności

K O M U N I K A T

Powiatowa Komisja Wyborcza w Głogowie działa w następującym składzie:

  1. Mariola Wojciechowska                        – Przewodnicząca Komisji
  2. Katarzyna Podhorodecka                           – Zastępca
  3. Arkadiusz Adamski
  4. Mieczysław Dubienko
  5. Bożena Fijałkowska
  6. Danuta Kobiałka
  7. Dagmara Kozaczek
  8. Monika Nowak
  9. Mariola Popek
  10. Aneta Siwiak

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Głogowie mieści się

w Starostwie Powiatowym w Głogowie

przy ul. Sikorskiego 21, w pokoju 224 (tel. 076 72 82 866)

 

Czytaj więcej: K O M U N I K A T

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Brzeg Głogowski gm. Żukowice oznaczonej nr 280/2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do zbycia, na sprzedaż udziału 5709/10000 części w działce nr 462/18 oraz działki nr 462/19 stanowiących własność Powiatu Głogowskiego położonych w Głogowie w obrębie 0009 Żarków przy
ul. Folwarcznej.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie 0003 Wyspa Katedralna Miasta Głogowa oznaczonych nr: 8/3, 9/4 i nr: 1/1, 58/2, 58/3, 73, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 24.08.2018 r. do dnia 14.09.2018 r.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę 9 m2 działki nr 61 o pow. 0,3276 ha  stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 0004 Chrobry przy ul.Sikorskiego 21.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów