Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/https://bip.duw.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-min-wynajem oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0012 Górkowo Miasta Głogowa oznaczonej nr 19/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 17.01.2020 r. do dnia 07.02.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul.Sikorskiego 21, II piętro, pokój 212 lub pod nr telefonu 76 72 82 840, 844.

 

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak


Pobierz wykaz nieruchomości w formacie PDF

Kampania Mie(dź) rodzinę.

Warszawa, 13 stycznia 2020

Informacja prasowa

 

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz - ruszyła kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”

Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM.

Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego. Bohaterowie kampanii, i tak jak wszyscy rodzice zapamiętują z dzieciństwa dziecka wiele zdarzeń, które się wydarzyły po raz pierwszy - pierwsze spojrzenie, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy, czy wreszcie pierwsze wspólne urodziny, które w przypadku rodziny zastępczej rzadko przypadają w pierwszym roku życia dziecka. I właśnie ten motyw stał się główną inspiracją do powstania wzruszającego spotu kampanii, pt. „Pierwsze (u)rodziny”.

Materiał można obejrzeć tutaj https://youtu.be/oao-yrkCbY4

W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów.


Jak podkreśla Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Tylko dzięki stałej i bezpiecznej relacji dziecko zbuduje prawidłowe więzi, nabierze poczucia własnej wartości i rozwinie swój prawdziwy potencjał. Z tego powodu w życiu opuszczonych i osieroconych dzieci tak ważna jest rodzinna forma opieki zastępczej.

Ponadto, jak alarmuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, społeczny partner akcji, obserwowany jest kryzys rodzicielstwa zastępczego, a liczba rodzin zastępczych dramatycznie maleje. Szacuje się, że ponad 72 tysiące polskich dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich przebywa w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy dziecka. W 2018 roku w tej grupie było ponad 1300 dzieci poniżej siódmego roku życia.

Z naszych doświadczeń wynika, że barierą dla tych, którzy rozważają rodzicielstwo zastępcze jest nie tylko obawa przed tym czy sprostają obowiązkom, czy będą mieli niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek rodziców zastępczych kreowany przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłośniej mówi się w momencie kryzysowych sytuacji. Ten zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym poważaniem. Dlatego potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zastępczego jest tak ogromna – mówi Barbara Rajkowska.

Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Polsce, poprawę wizerunku rodzicielstwa zastępczego lokalnie oraz wzrost liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych.

Za przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiada agencja Keino, a za produkcję dom produkcyjny Joho. Spot kampanii wyreżyserował Krzysztof Kujawski. Kampania została objęta patronatem przez TVP3 Wrocław oraz Gazetę Wrocławską. Planowane działania reklamowe obejmują telewizję, prasę, Internet, a także nośniki w przestrzeni miejskiej. Akcja promocyjna potrwa w styczniu i lutym 2020.

Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 35 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie ma pod opieką 1530 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata.

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są również działania profilaktyczne, w ramach Programu "SOS Rodzinie", którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki i zapewnienie im kompleksowego wsparcia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do składania wniosków online na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne !

Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do składania wniosków online na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne !

Przekazujemy oficjalny komunikat, znajdujący się na stronie SOW:

„Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

dostęp do Internetu,

konto w Systemie SOW,

Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku lub samodzielnie wypełnić wnioski:

Wniosek - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2020 r.

Wniosek - Turnus Rehabilitacyjny 2020 r.

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

 

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2019r. kasa w Starostwie Powiatowym w Głogowie będzie czynna do godz. 12:00.  

Ewentualne opłaty związane z załatwianiem spraw w Wydziale Komunikacji prosimy wpłacać na konto Powiatu Głogowskiego:

- opłata komunikacyjna, Bank PEKAO SA nr 79 1240 6843 1111 0000 4988 4610

- opłata ewidencyjna, Bank PEKAO SA nr 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664

Wszystkich interesantów przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych za niezgłoszenie w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu oraz za niezarejestrowanie w tym terminie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Powyższa zmiana przepisów spowodowała w ostatnim czasie znaczny wzrost liczby interesantów Wydziału Komunikacji. W związku z tym informujemy, że w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji należy pobrać bilet z automatu biletowego. Jeden bilet uprawnia do załatwienia jednej sprawy.

Informujemy również, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24.12.2019r. przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie nowych przepisów. Oznacza to, że ewentualnym karom będą podlegały osoby, które po 31.12.2019r. nabyły lub zbyły pojazdy i nie zawiadomiły o tym starosty w terminie 30 dni oraz osoby, które sprowadziły pojazdy z Unii Europejskiej po 31.12.2019r. i nie zarejestrowały ich w terminie 30 dni od daty sprowadzenia.

 

 

Życzenia od Zarządu i Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów