Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach działki nr 149/38 o pow. 0,0375 ha położonej w obrębie 0001 Nadodrze m.Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 07.06.2019 do dnia 28.06.2019 r.                                                                                               

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21,  pok. 212 tel. 76/7282844.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

 

Informacja o wywieszeniu wykazu w formacie PDF.

Wykaz GN 6845 w formacie PDF.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów