Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu

GN.6845.4.2021

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0009 Moszowice gm.Kotla, oznaczonej nr 58/1 przeznaczonej w części do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 07.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76/7282899,844.

 

Wykaz do pobrania - czytaj więcej   [PDF - 452 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/  i www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek gmina Jerzmanowa oznaczonej nr 150/1, AM-2 o pow. 0,05 ha , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2021 r. do dnia 21.10.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

Wykaz do pobrania - czytaj więcej [PDF - 275 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/  i www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek gmina Jerzmanowa oznaczonej nr 66, AM-1 o pow. 1,13 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2021 r. do dnia 21.10.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

Wykaz do pobrania - czytaj więcej [PDF - 278 KB]

 

Uruchomienie syren

W dniu 28 września br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Pierwszy raz o godz. 12.00:  modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU;

Drugi raz o godz. 12.30:        ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut  - jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.

Mieszkańcy nie realizują praktycznie przedsięwzięć ochronnych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr/ 1

województwo dolnośląskie powiat głogowski
od godz. 23:00 dnia 23.09.2021 do godz. 08:00 dnia 24.09.2021

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do
75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Głogowie

25 września inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracownicy wydziału Administracji Budowlanej udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. W Sali 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21eksperci PIIB będą pracować w kilkuosobowych, wielobranżowych zespołach.

Porady będą udzielane w godzinach 9.00 – 14.00.

Na każdym z etapów tworzenia, użytkowania lub modernizacji obiektu budowlanego pojawia się mnóstwo pytań. Najczęściej dotyczą one dokumentacji, procedur prawnych, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, które zostaną wykorzystane.

Głównym celem zorganizowania akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), w skład której

Wchodzi Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.

"Serdecznie zachęcam do udziału. Warto zaznaczyć datę 25 września w swoich kalendarzach. Tego dnia każdy zainteresowany będzie mógł odwiedzić punkt konsultacyjny w Sali 225 Starostwa , w którym inżynierowie budownictwa będą udzielać bezpłatnych porad dotyczących między innymi procedur związanych  z budową, przebudową i remontem domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane . Eksperci Pomogą Państwu na każdym etapie realizacji od momentu planowania inwestycji do odbiorów.” Starosta Jarosław Dudkowiak.

 

 

Rajd Powiatowy 2021

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie przy ul. Perseusza 5 (lokal mieszkalny nr 1) obręb 0018 Kopernik, jednostka ewidencyjna miasto Głogów, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 17/6, AM-1, o powierzchni 0,0431 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00032048/2, przeznaczonej do sprzedaży.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia  09.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/ 72 82 899, 76/ 72 82 811.

 

Wykaz do pobrania - czytaj więcej [PDF - 404 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów