Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Aktualności

Czysta Odra, Czysty Głogów - akcja

Weź udział w akcji sprzątania terenów wokół głogowskiej Mariny. pobierz informacje

Ogłoszenia

GN.6840.4.2019

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa części gruntowej zabudowanej  Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Zielonej, objętej księgą wieczystą
nr LE1G/00029555/5, oznaczonej jako działka nr 19/4, obręb 0012 Górkowo, o powierzchni
0,0474 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/7282840, 844.

 

Ogłoszenie w formacie PDF.

Uwaga!!!

W nocy z 7 na 8 czerwca br. nie będzie realizowany dyżur apteki Kopernik przy ul. Gwiaździstej 25 w Głogowie (apteka zawiesiła działalność).

Czytaj więcej: Uwaga!!!

Komunikat

Porady prawne

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Czytaj więcej: Komunikat

Zamknięcie drogi Kozie Doły - Kotla

W dniach od 8 czerwca do 10 czerwca w godz. 8:00 - 16:00 oraz od 15 czerwca do 20 czerwca w godz. od 8:00 do 16:00 droga powiatowa nr 1003 D na odcinku od miejscowości Kozie Doły do miejscowości Kotla będzie zamykana. Jest to spowodowane przyjętą technologią realizacji robót bitumicznych.

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Informujemy, że na podstawie ogłoszenia nr PRON.833.1.2020 Starosty Głogowskiego z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 20 kwietnia 2020r., poz. 2750) nie wypłynęła żadna kandydatura.

W celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim, Starosta Głogowski uprzejmie informuje:

Czytaj więcej: Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów