Tereny i inwestycje

W Głogowie funkcjonuje Zachodnia Dzielnica Przemysłowa. Sukcesywnie uzbrajany teren położony jest przy drodze łączącej miasto z Hutą Miedzi Głogów. Posiada on bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej i znajduje się w odległości około 1 km od portu rzecznego. Z oferty inwestycyjnej skorzystało tam w ostatnim czasie przedsiębiorstwo Termoorganika. Miasto jest w trakcie pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych, przyległych do Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej. Teren o powierzchni 180 ha, znajdujący się dotychczas w strefie ochronnej Huty Miedzi, przeznaczony będzie na przemysł i usługi. Niepowtarzalną możliwość stwarza oferta inwestowania (budownictwo mieszkaniowo-usługowe) na głogowskim Starym Mieście. Odbudowujące się centrum miasta należy do najczęściej nagradzanych inwestycji tego rodzaju w Polsce. Wśród pozostałych terenów, duże, położone przy drodze krajowej nr 12 i w sąsiedztwie Odry działki, znajdują się w dzielnicy Ostrów Tumski.


Gmina Głogów, otaczająca miasto Głogów, posiada doskonale gleby i bardzo dobre warunki komunikacyjne. Planowane tereny dla rozwoju aktywności gospodarczej - ponad 40 ha, z preferencjami dla usług - grupują się głównie w podmiejskich wsiach Serby, Wilków i Ruszowice.

Gmina Jerzmanowa zalicza się do dynamicznie rozwijających się i najbogatszych w kraju. Te cechy oraz malowniczy krajobraz i dobre otoczenie komunikacyjne sprawiają, że jest terenem intensywnego osiedlania się mieszkańców miasta. W ofercie gminy przeważają działki budowlane, zlokalizowane w Jerzmanowej i Potoczku.

Gmina Kotla ma charakter rolniczy z udziałem leśnictwa i przemysłu wydobywczego (gaz, glinka ceramiczna). Położenie miedzy Głogowem i Pojezierzem Sławskim oraz duże zalesienie czynią gminę atrakcyjna dla budownictwa jednorodzinnego i rekreacji. Działki pod usługi, produkcję i budownictwo oraz strefa rozwoju budownictwa letniskowego, zlokalizowane są na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.

Gmina Pęcław, położona na urodzajnych madach w dolinie Odry, ma charakter typowo rolniczy. Drugim kierunkiem rozwoju jest tworzenie nieuciążliwej infrastruktury rekreacyjnej wzdłuż Odry.

Gmina Żukowice ma również charakter rolniczy. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie Odry i towarzyszącego jej ciągu komunikacyjnego oraz huty miedzi. Możliwości pozyskania przez gminę większego terenu pod inwestycje przemysłowe wiąże się z likwidacją części strefy ochronnej huty.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów