Skład Zarządu Powiatu

Jarosław Dutkowiak - Starosta Głogowski

STAROSTA GŁOGOWSKI

Jarosław Dudkowiak

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak - wykształcenie wyższe, pedagogiczne i prawne (Akademia Wychowania Fizycznego Poznań - Kierunek Pedagogiczny, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Kierunek Prawo). Ukończył również liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje, między innymi z zakresu samorządu terytorialnego.
Od 2006 radny Rady Miejskiej w Głogowie, sprawował funkcję Wiceprzewodniczący Rady. Aktywny samorządowiec – twórca szereg projektów podnoszących standard życia mieszkańców Głogowa i Ziemi Głogowskiej. Od czerwca 2014 roku Etatowy Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego.

Starosta Głogowski kadencji 2014-2018, ponownie wybrany na stanowisko Starosty Głogowskiego 28.11.2018r.

 


Jeremi Hołownia - członek zarządu Powiatu Głogowskiego

WICESTAROSTA GŁOGOWSKI

Jeremi Hołownia

 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Bartosz Ławrowski

 

 

img_1506

SEKRETARZ POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Robert Tatyrża

 
 

Telefon: 7282 801
pokój nr 103 (I piętro)

sekretarz@powiat.glogow.pl

 
img_12560

SKARBNIK POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Krystian Czarnota

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów