System umawiania wizyt Starostwo Powiatowe w Głogowie

W celu skrócenia czasu załatwianych spraw prosimy o korzystanie z elektronicznego systemu umawiania wizyt, który umożliwi zajęcie kolejki przez Internet do właściwego stanowiska w Wydziale Komunikacji

  1. System kolejkowy premiuje osoby umawiające się na spotkanie w Wydziale Komunikacji. Klienci umówieni mają priorytet przed wszystkimi oczekującymi.
  2. W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy pobrać bilet z automatu biletowego znajdującego się w holu Wydziału Komunikacji obok pok. 121. Terminal biletowy po wprowadzeniu numeru identyfikującego na monitorze dotykowym wydrukuje bilet z numerem klienta. Po pobraniu biletu proszę oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru  na wyświetlaczu. 

    UWAGA!: Umówienie wizyt z wyprzedzeniem maksymalnie do 21 dni.

  3. Nie odebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji, klient musi umówić następną wizytę w innym terminie lub pobrać normalny bilet.
  4. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

Proszę wybrać wygodny dla siebie sposób umawiania się na spotkanie:

- przez Internet (przejdź do podstrony)

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów