Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Schemat Organizacyjny

Zarządzeniem Starosty Głogowskiego wprowadza się szczegółowy podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Starostą Głogowskim a Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem.

Poniższy diagram przedstawia schemat zależności służbowych oraz funkcyjnych w Starostwie Powiatowym.

 Pobierz schemat organizacyjny

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów