Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Sekretarz Powiatu Głogowskiego

Mariola Wojciechowska

wykształcenie wyższe - kierunek: zarządzanie w administracji;
Od 4 stycznia 1999 r. zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Głogowie; na początku jako referent, podinspektor i inspektor w Wydziale Organizacyjnym. Od marca 2007 r. jako kierownik Biura Rady i Zarządu

Kontakt: tel.  76 7282806, pokój 204 (II piętro)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów