Dyżury aptek

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024r. weszły w życie przepisy
i procedury regulujące kwestię dyżurów aptek na danym terenie (Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2023, poz. 1938).

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, od dnia 1 stycznia 2024r. apteki ogólnodostępne we własnym zakresie określają dni i godziny otwarcia, w tym również
w niedzielę, święta i dni wolne od pracy.

Zgodnie z informacjami  posiadanymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, apteką najdłużej pracującą w Głogowie - również w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - jest Apteka Centrum Zdrowia przy Alei Wolności 34. Pracuje ona od godz. 7.00 do godz. 23.00.

Zachęcamy do skorzystania z rejestru aptek dostępnego na portalu Ministerstwa Zdrowia: https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące dni i godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów