Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Skarbnik Powiatu Głogowskiego

Krystian Czarnota

Skarbnik Powiatu Głogowskiego od 2010.

wykształcenie: wyższe ekonomiczne oraz wyższe techniczne (kierunek ekomomiczny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - studia prowadzone wspólnie przez UE oraz XIII Uniwersytet Paryski i Uniwersytet Medyczny, kierunek techniczny Politechnika Zielonogórska, podyplomowe ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna Wrocław). Od 2002 praca w Starostwie Powiatowym w Głogowie. Od 2007 Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego.

Kontakt: tel.  76 7282824, pokój 219 (II piętro)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów