Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Chamska - Naczelnik Wydziału

telefon: (76) 728 28 28

pokój nr 5 (parter)

adres e-mail: ag@powiat.glogow.pl

 

Renata Buczyńska - Inspektor

telefon: (76) 728 28 57 /  (76) 728 28 27

pokój nr 4 (parter)

adres e-mail: ag@powiat.glogow.pl

 

Dagmara Unuczek – Sekretarka

telefon: (76) 728 28 00

Kancelaria (parter)

 

 

Ryszard Sielski - Kierowca

Marek Choszcz – Konserwator

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania z zakresu:

1) Zarządzanie budynkiem Starostwa,                                                                                       

2) Wystawianie faktur za wynajem pomieszczeń oraz not obciążeniowych,

3) Prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowo – technicznego,

4) Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

5) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

6) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

7) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Starostwa oraz dbanie o estetykę wokół budynku,

8) Prowadzenie drobnych remontów i napraw oraz konserwacja budynku,

9) Prowadzenie książki obiektu,

10) Prowadzenie rejestru Pieczęci urzędowych stosowanych w Starostwie,

11) Ewidencja oraz inwentaryzacja mienia Starostwa,

12) Zapewnienie potrzeb transportowych Starostwa, nadzór i koordynacja pracy kierowcy,

13) Obsługa Kancelaryjna Starostwa,

14) Obsługa monitoringu wizyjnego.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów